Den siste meningsmålingen fra Norsk Respons AS som er gjort for Bergens Tidende denne uken er god lesning for regjeringspartiene — ikke minst med tanke på Venstres tilgang på nye sympatisører. Med en fremgang fra 2,1 til 3,9 prosent ligger det tett oppunder sperregrensen.

Også Høyre har litt fremgang, og KrF har stabilisert seg på ca. 8 prosent. De rød-grønne har 85 mandater til sammen, mens regjeringspartiene har 51. Greier de å forhandle seg frem til en avtale med Frp, er de oppe i totalt 83 mandater.

- Dramatisk for SV

— Dette er først og fremst en dramatisk situasjon for SV, for tilbakegangen samsvarer i all hovedsak med andre og ikke minst lokale målinger, sier valgforsker Frank Aarebrot. Han noterer seg dessuten at Arbeiderpartiets fremgang ikke oppveier SVs tilbakegang. Dermed står det rød-grønne alternativet i fare for ikke å få regjeringsmakten, slik han vurderer det.

— Denne nasjonale målingen viser for øvrig det jevneste løp mellom regjeringspartiene og de rødgrønne av samtlige målinger som er gjort, sier Aarebrot til Bergens Tidende.

Mot borgerlig flertall

— Får Venstre 4 prosent, vil det ifølge denne målingen bli borgerlig flertall på Stortinget. I så fall får partiet 7 representanter, sier seniorkonsulent Idar Eidset i Norsk Respons AS i en kommentar til BT.

Han viser ellers til at Venstre har fått stanset en god del av velgerlekkasjen til andre partier. Men fortsatt viser bakgrunnsmaterialet at 9 prosent av dem som stemte på Venstre i 2001 oppgir at de denne gang vil stemme på Arbeiderpartiet.

- Inspirerer Venstre

Venstres generalsekretær Terje Breivik sier at denne målingen bekrefter det inntrykket som er skapt gjennom en rekke lokale målinger omkring i landet i det siste.

— Dette gir oss god inspirasjon i den siste, avgjørende valgkampuken. Det er mye lettere å drive valgkamp nå enn tidligere, sier Breivik.

For SV er situasjonen ytterst bekymringsfull, ettersom tilbakegangen fortsetter. På landsplan er oppslutningen om partiet nå dårligere enn ved stortingsvalget for fire år siden. SV ville ha tapt 3 mandater, i og med at tilbakegangen er 4,6 prosentpoeng siden målingen som ble offentliggjort 12. august.

12 nye mandater for Ap?

For det rød-grønne alternativet hjelper det litt at Arbeiderpartiet har merkbar medgang og kan regne med 12 flere mandater enn for fire år siden. For Senterpartiet er situasjonen stabil. 10 representanter innen rekkevidde - akkurat som i 2001.

Høyre har tett oppunder 20 prosent som er en liten tilbakegang, men Idar Eidset er noe usikker på hvor stor vekt man skal legge på akkurat det tallet.

Fremskrittspartiet kan også regne med å gjøre et bra valg, godt over nivået fra forrige stortingsvalg. Med en oppslutning på tett oppunder 18 prosent vil det få 6 flere representanter enn sist.

Føler seg ikke trygg

Anne-Grete Strøm-Erichsen, som er Arbeiderpartiet annenkandidat i Hordaland, sier at hun slett ikke føler seg trygg på at det bærer mot et politisk skifte.

— Derfor må vi bare stå på til fløyten går! sier hun.

Hun er imidlertid glad for at partiets frontfigur Jens Stoltenberg har lykkes over all forventning i denne valgkampen. Det har betydd svært mye for stemningen og optimismen.

— Han er trygg og fremstår som en statsminister, sier Strøm-Erichsen til Bergens Tidende.