I uttalelsen poengterer Venstre at de er skuffet over at regjeringen, som har rikelig med penger å dele ut og rekordhøye skatteinntekter, ikke har foreslått tilstrekkelige bevilgninger til biblioteksektoren i statsbudsjettet for 2008.

Venstre krever at den varslede stortingsmeldingen om bibliotekene må følges opp med konkrete tiltak og at biblioteksektoren må styrkes i kommende budsjetter.