Han presenterte forslaget i sin tale på Venstres landsstyremøte i Tromsø lørdag.

Venstres forslag innebærer omprioriteringer på 1,5 milliarder kroner innenfor en ramme som er 250 millioner kroner strammere enn regjeringen legger opp til. Venstre øker utgiftene på noen områder, og strammer inn blant annet gjennom økte avgifter på CO2— og NOX, økte egenandeler og innstramming i ventelønns- og permitteringsordningene.

– Vi prioriterer først og fremst en sterkere satsing på forskning, en rekke forbedringer i klima- og miljøpolitikken, en framtidsrettet næringspolitikk og målrettede tiltak for å bekjempe fattigdom, sier Lars Sponheim.

Venstre foreslår blant annet en egen klimabevilgning på 100 millioner kroner til kommunene, for at utvalgte kommuner skal kunne utvikle effektive transportløsninger, fornybare energikilder, miljøvennlig avfallsbehandling og bedre arealplanlegging.

Venstre vil bruke 60 millioner kroner til forsøk med borgerlønn, 50 millioner til gratis tannhelsetjeneste for enkeltgrupper og 27 millioner til tiltak for bostedsløse og hospitsbeboere.