TRON STRAND tron.strand@bt.no OsloVenstre fant i går tonen med sitt ungdomsparti i narkotikapolitikken.Partiets landsstyre vedtok en uttalelse som tar til orde for en dramatisk omlegging av norsk narkotikapolitikk. Sykdom, ikke kriminalitet — Antall overdosedødsfall viser at den gjeldende narkotikapolitikken ikke fungerer etter intensjonen. Det er på høy tid å skifte fokus i norsk narkotikapolitikk, heter det i uttalelsen. - Stoffavhengighet må bli behandlet på samme måte som alkoholisme, det er en sykdom, ikke en kriminell handling. Derfor må politiets og domstolenes ressurser primært brukes for å ta selgerne og bakmennene, ikke de narkomane, heter det i uttalelsen.Venstres leder Lars Sponheim sier at det ikke nødvendigvis vil medføre at partiet tar til orde for en lovendring som avkriminaliserer narkotikamisbruk. Han sier imidlertid at det kan bli nødvendig. Ikke anmeld ungdom - Det er ikke bare snakk om hva som står i loven, men hvordan praksis er i håndteringen av narkomane. Det er lov å bruke hodet, sier Sponheim. Han trekker frem et eksempel på hva partiets nye narkotikapolitikk betyr: - Hvis en far eller mor finner ecstasytabletter i lommen til sitt barn, så bør ungdommen ikke politianmeldes. Ungdommen er ikke kriminell, men han eller hun trenger hjelp, sier Sponheim. Behandling til alle Derfor krever også Venstre at "alle som ønsker behandling må få tilbud om det."Partiet mener også at myndighetene er for restriktive i behandling med medisiner. De tar til orde for sprøyterom for å redusere overdosedødsfallene, og at behandling med subutex og metadon må gjøres tilgjengelig for flere.

KASTER BRANNFAKKEL: Venstre-leder Lars Sponheim vil tenke nytt i narkotikapolitikken. (FOTO: KNUT STRAND)