Flertallet på Venstres landsmøte vedtok fredag kveld å gjøre verneplikten kjønnsnøytral. Det betyr at også jenter kan kalles inn til sesjon, og at Forsvaret kan velge blant dobbelt så mange mulige vernepliktige.

-På den måten får Forsvaret flere å velge mellom. Kvalifikasjoner vil gjelde mer enn kjønn, sa Mathilde Monsen fra Hedmark Venstre.

Få stemte imot forslaget om å gjøre verneplikten kjønnsnøytral. En av dem var leder i Bergen Venstre, Stian Ludvigsen, som helst ville avskaffe hele verneplikten.— Skal vi først ha tvang, la oss for all del ikke utvide den til også å gjelde kvinner, sa han.

Debatten om kjønnsnøytral verneplikt går i flere norske partier. På Aps landsmøte neste helg blir det trolig kampvotering om temaet.

-Burde profesjonalisere Forsvaret

Flere i salen argumenterte for at Venstre i stedet burde gå inn for avskaffe verneplikten, både for menn og kvinner. Men det forslaget fikk 71 stemmer, og falt med ganske stor margin.

— Førstegangstjenesten fungerer som en bra rekrutteringsbase for Forsvaret. Når vi gjør den kjønnsnøytral, blir det en enda bedre rekrutteringssentral. Tenk på hva som skjedde 22. juli, da måtte vi ha sikring av en rekke bygg. Vi er ikke i nærheten av å ha mange nok soldater uten Heimevernet, sa nestleder Ola Elvestuen.

Unge Venstre-leder Sveinung Rotevatn var blant dem som foreslo å profesjonalisere Forsvaret og gjøre verneplikten sovende.

-Vi skifter ut halve arbeidsstyrken hvert år. Kan dere se for dere en slik ordning i noen andre sektorer i samfunnet? spurte han.

-Illiberalt med tvang

Det ble påpekt fra talerstolen at Forsvarets forskningsinstitutt har anbefalt å avskaffe verneplikten. Årsaken er at våpensystemer og metoder er såpass kompliserte at det ikke er mulig å lære dem i løpet av en førstegangstjeneste.

— Verneplikten hadde aldri blitt innført i dag, og det finnes ingen liberale argumenter for den, sa Christina Apuzza fra Unge Venstre.

Hordaland Venstre har vedtatt å gå inn for å avskaffe verneplikten. Leder iBergen Venstre, Stian Ludvigsen, argumenterte fra talerstolen for at helekonseptet med verneplikt var det motsatte av de liberale verdiene Venstre stårfor.

— Vi kan ikketillate oss å kalle oss Norges mest liberale parti dersom vi fortsatt går innfor tvang, ufrihet og vilkårlig skattelegging i samfunnsbyggingen vår, sa han.

-Trenger ikke cowboyer

Tidligere justisminister Odd Einar Dørum var blant dem som kjempet hardt for å opprettholde verneplikten, og samtidig gjøre den kjønnsnøytral.

Forsvarsledelsen ønsker vernepliktsystemet, fordi de vil ha tilgang til de beste folkene til Telemark bataljon, Garnisonen i Sør-Varanger og de andre viktige avdelingene, sa Dørum.

Han sammenliknet profesjonalisering med å bruke leiesoldater, og advarte mot hvem som søkte seg til yrket.

Ingenting kan erstatte norske borgere som er normale i hodet. Man trenger to prosent cowboyer i en avdeling, man trenger ikke 98 prosent, sa Dørum.

Det var en argumentasjon som fikk Rotevatn til å reagere:

— Sverige, Tyskland og Storbritannia har et profesjonelt forsvar. Det er snakk om opparbeide kompetanse og få en hær av dyktige, frivillige soldater. Å sammenlikne det med Blackwater og Fremmedlegionen, er helt useriøst, sa Rotevatn.