Debatten har gått i forkant av Venstres landsmøte om hvordan partiet skulle stille seg til den norske bokloven, som sikrer en fast pris på bøker fra norske forlag.

Programkomiteen ønsket å fjerne bokloven. «Ordningen har ført til eierkonsentrasjon i bokbransjen, sementering av bestående forretningsmodeller og hatt uheldige virkninger for forbrukerne» mente komiteen.

Den foreslo derfor å likebehandle bokbransjen med andre kulturbransjer, og fjerne bransjens unntak fra konkurranseloven.

Rotevatn vs Skei Grande

Partileder Trine Skei Grande var ikke fornøyd med dette forslaget, og ba landsmøtet i stedet stemme for en ordning med fastpris på bøker i en begrenset periode utgivelsen.

"Dette kan enten sikres i en ny avtale mellom aktørene i bokbransjen eller en boklov" heter det i vedtaket som ble gjort.

Unge Venstre-leder Sveinung Rotevatn gikk hardt ut mot Skei Grandes forslag.

— Det er ikke liberal politikk at vi skal ha dyre, norske bøker i ett år etter at de er gitt ut, slik at bare de rikeste har råd til å kjøpe bøkene det første året, sa Rotevatn.

119-99

Han avviste argumentene om at bokloven er viktig for norsk språk, fordi han mente tilgangen på billige engelskspråklige bøker er den største trusselen mot norsk litteratur.

— Markedet er ikke et godt redskap til å drive utjevning. Vi har bibiloteker som gjør det mulig for alle uansett inntekt å lese nye, norske bøker, svarte Skei Grande.

Hun fikk støtte av 119 delegater, mens 99 stemte for programkomiteens forslag.