Sentios partimåling for BT ble tatt opp i perioden 11. til 17. desember. Dagen etter offentliggjorde regjeringen at det ikke blir CO2-rensing på gasskraftverket på Mongstad, slik det var lovet. Både miljøbevegelsen og opposisjonen har klistret SV for løftebruddet, mens Ap og Sp i stor grad har gått fri.

— Lite lojale SV-velgere

— Det er tydelig at det er rundt SV det er mest uro i opinionen. Partiet har svært liten lojalitet blant sine velgere. Til vanlig har SV-velgerne en tendens til å forsvinne til Arbeiderpartiet. Men denne gangen ser det faktisk ut til at det er Venstre som plukker opp de frafalne. Da er det nærliggende å tro at det er miljøpolitikken som spøker i bakgrunnen, sier Anders Todal Jenssen, professor i statsvitenskap ved NTNU.

— Tror du frafallet ville blitt enda større hvis målingen var tatt opp etter løftebruddet i gasskraftsaken?

— Det er vanskelig å si. Kanskje kunne det forsterket tendens i materialet til at folk går fra SV til Venstre. Det er tydelig at det er Venstre som fronter forargelsen i denne saken. Men dette blir spekulasjon. Det kan godt være at de som la vekt på miljø da de stemte i 2005 for lengst har gitt opp denne regjeringen. I så fall har de allerede flyttet på seg.

Mange sitter på gjerdet

Todal Jenssen mener denne målingen bekrefter bildet av at regjeringen er kommet i mindretall i opinionen. Dessuten understrekes det at de to høyrepartiene, Høyre og Frp, samlet står sterkt.

— Men de er fortsatt de nødvendige prosentene unna å bety en trussel mot de rød-grønne alene, sier forskeren.

Han mener også at bakgrunnsmaterialet i denne undersøkelsen viser et annet interessant trekk, nemlig en tendens til demobilisering i opinionen. Det er svært mange som sitter på gjerdet. Hvis dette fortsetter, kan det bli dem som avgjør valget i 2009.

— Dette skaper en labil situasjon. Og det kan bli voldsomme forandringer hvis partiene greier å mobilisere det de har av stemmereserver i vet ikke-gruppen, sier Todal Jenssen.

Kystpartiet i oppløsning

Et interessant trekk på litt lengre sikt er at Senterpartiet ser ut til å hente tilbake velgere som har vært på tur med Kystpartiet.

— Sammenbruddet i Kystpartiet ser ut til å styrke Sp igjen. Det betyr at Senterpartiet kan få et visst fotfeste i Nord-Norge igjen, noe Kystpartiet i sin tid fratok dem.

Frp ikke synlig svekket

Todal Jenssen peker også på at mens andre målinger i det siste er blitt tatt som indikasjon på at Fremskrittspartiet har problemer med velgerne, blir ikke det understreket i denne målingen.

— Selv om partiet går litt tilbake, kan målingen på ingen måte tolkes slik at de står på kanten av stupet. Selv om det har gått litt opp og ned for Frp i det siste, er det trolig også slik at tallene er blitt overfortolket. Når folk leser og kommenterer meningsmålinger, legges det ofte også for dagen en viss porsjon ønsketenkning, sier Anders Todal Jenssen.

TAPER: SV-leder Kristin Halvorsen må se langt etter mange velgere som nå snur partiet ryggen.ARKIVFOTO: KNUT FALCH/SCANPIX
Falch, Knut
VINNER: Venstreleder Lars Sponheim kan på sin side ønske mange frafalne SV-ere velkommen. ARKIVFOTO: ROBERT BRÅTHEN