— Det er ingen grunn for næringsministeren og kunnskapsministeren til å være fornøyd med dette forslaget, sa Venstres leder Lars Sponheim i den korte budsjettdebatten i Stortinget torsdag.

Sponheim sa at budsjettforslaget sier mye om å fordele verdier, men lite om å skape verdiene som skal fordeles.

— Regjeringen gir ikke svar på hvordan landets inntektsmuligheter skal økes, sa han.

Finansminister Kristin Halvorsen ser ikke like mørkt på utsiktene til nyskapning.

— Den viktigste jobben vi har gjort i budsjettet, er at vi beholder den samme stramheten som den forrige regjeringen hadde. Dessuten vil budsjettet bl vedtatt uten forhandlinger og uro i Stortinget. Det gir forutsigbarhet som bør være et gode for næringslivet, sa hun.