Partiet mener at vi må skille mellom det å bekjempe prostitusjon og å bekjempe den prostituerte selv.

– Vi må forsterke tiltakene mot bakmennene og menneskehandelen og ikke vedta symbolpolitikk, sier Odd Einar Dørum, justispolitisk talsmann i Venstre.

Han mener at kriminalisering av kjøp av seksuelle tjenester bidrar til at volden i disse miljøene øker, og at den prostituerte blir tvunget til å selge seksuelle tjenester andre steder enn i det offentlige rom.

– Sosiale problemer må løses med sosiale virkemidler, ikke lovforbud, mener Dørum.