— Halvparten av velgerne våre er i Bergen. Det er der vi har størst muligheter. Så det er her vi kommer til å gjøre vår største innsats, sa Lars Sponheim da han åpnet Venstres valgkamp i går.

Åpningen fant sted lokalene til Chess-gründer Idar Vollvik i Kanalveien. Sponheim ønsket med dette å markere Venstres interesse og engasjement for gründere og sette søkelyset på småbedriftenes vilkår.

— Venstres mål er å forenkle skjemaveldet og gjøre det lettere å skape bedrifter og arbeidsplasser i dette landet, sa Sponheim, som understreker at det går en viktig ideologisk skillelinje mellom de to regjeringsalternativene ved valget om fire uker.

Mer eller mindre frihet

— Det handler om mer frihet eller mindre frihet. Og med Venstre over sperregrensen på fire prosent er vi garantert å få en redde av de 19 utjevningsmandatene som skal deles ut i høst. Det vil sikre fortsatt flertall for regjeringen.

Hvorvidt Idar Vollviks stemme havner i Venstre-bunken, kom ikke helt klart frem i går. Mobilmilliardæren vedgikk at foreldrene var gode venstrefolk, og han hadde for så vidt bare godt å si om Venstres omtanke for å skape nye arbeidsplasser.