Debatten om surrogati ble den hardeste på landsmøtet til Venstre. Svært mange tok ordet for og imot forslaget om å tillate surrogati.

Programkomiteens flertall ønsket å åpne for det man kaller altruistisk motivert surrogati, det vil si når kvinner bærer andres barn uten å få betalt for det. Landsstyret ønsket derimot fortsatt forbud mot surrogati.

— Nei til rugekasser

Flere konsekvente liberalister mente at skillet mellom altruistisk og betalt surrogati ble meningsløst, og dessuten var umulig å kontrollere. De ville derfor åpne for alle former for surrogati.

— Surrogati er en realitet i Norge i dag. Å forby det er å lukke øynene og overlate reguleringen til indiske myndigheter. Og hvis vi først tillater surrogati, må kvinnene kunne få betalt når de bruker ni måneder av sitt liv, sa Boye Bjerkholt, Akershus Venstre.

Han fikk motbør fra flere, deriblant Abid Raja fra samme partilag.

— Selv om vitenskapen ikke har grenser, så må vi politikere sette dem. Skal vi virkelig tillate å bruke trengende kvinner i andre land som rugekasser? Og hvis vi åpner for altruistisk surrogati, hvordan skal vi si til indiske kvinner at de ikke kan tjene penger på det? spurte Raja.Flere reagerte på bruken av ordet rugekasse om surrogatimødrene. Ingrid Keenan fra Unge Venstre var en av dem som mente at dette var et spørsmål som bør bestemmes av kvinnene selv.

— Akkurat som selvbestemt abort, er dette et spørsmål om selvbestemmelse over egen kropp, sa hun.

— Mange kvinner der ute er ikke i en situasjon der de kan bestemme over egen kropp, svarte Raja.

Samme rettigheter

Også Venstre-veteran Odd Einar Dørum advarte mot å åpne for surrogati.

— Selv om hensikten er god, vil jeg ikke være med på et slikt eksperiment der vi ikke kjenner konsekvensene, sa han.

Til slutt fulgte landsmøtet innstillingene fra landsstyret, med stort flertall.

Det betyr at både altruistisk og kommersiell surrogati ble strøket fra programmet. Derimot ble det vedtatt et punkt om at barn som er født ved hjelp av surrogati i utlandet, skal sikres samme rettigheter i Norge som barn av norske foreldre.Landsmøtet vedtok også å jobbe for et internasjonalt forbud mot kjøp og salg av surrogatitjenester.

— Det betyr at vi ikke sier ja til surrogati i utlandet, men at de barna som blir født på den måten selvsagt skal få fulle rettigheter når de først er født, sier Abid Raja.

Ja til eggdonasjon

Blant andre vedtak som ble gjort på feltet helse, er disse:

  • Gi kommuner og sykehus større fleksibilitet i å bruke alternative turnusordninger, som nordsjøturnuser.
  • Legge til rette for at leger kan delta i kommunehelsetjenestenes vaktordninger etter fylte 65 år
  • Endre finansieringsordningen for fysioterapi
  • Tillate sprøyterom, og endre forskriftene slik at også andre metoder enn injisering og andre stoffer enn heroin tillates der.
  • Innføre heroinassistert behandling som et tilbud til rusavhengige
  • Tillate eggdonasjon etter samme retningslinjer som sæddonasjon
VANT FREM: Abid Raja kjempet imot å tillate surrogati, og fikk flertallet med seg på Venstres landsmøte.
Scanpix