— Det er et særdeles lite vellykket eksperiment å ha en statsråd med ansvar for alt fra barnehager til forskning. Øystein Djupedal er blitt bortforklaringsminister. Han bortforklarer innsatsen sin på alle andre områder enn barnehager. Venstre mener at vi bør få en egen forsknings- og høyskoleminister, sier Odd Einar Dørum.

Vil øke forskningsfondet

Han presenterte i går partiets forskningspolitiske plattform. Det er en handlingsplan for å styrke forskningen i Norge.

Partiet ønsker også å ta av oljeformuen, og plassere 150 milliarder kroner i Fondet for forskning og nyskapning. Ifølge partileder Lars Sponheim vil det være en garanti mot at forskning blir taperen når de årlige budsjettforlikene skal forhandles frem.

Venstres forskningsplan er på ti punkter. Partiet presenterte forslagene på sin oppsummerende pressekonferanse etter stortingssesjonen. Sponheim sa at partiet oppfatter seg som «mer og mer i opposisjon til den sittende regjeringen».

Angriper regjeringen

Han formelig hamret løs på regjeringspartienes form for flertallsstyre. Særlig er han misfornøyd med at regjeringspartienes ledere bevisst styrer unna debatter med opposisjonen. I stortingssalen velger regjeringspartiene ikke engang å svare på angrep fra opposisjonen, eller å forsvare egen politikk, sier Sponheim.

Han er også dyktig misfornøyd med at partilederne Jens Stoltenberg, Åslaug Haga og Kristin Halvorsen sa nei til å møte opposisjonens ledere til tv-debatt i Bergen om den aktuelle politiske situasjonen.

— Dette ryster meg. Det er en minimumsplikt for en demokrat at man må argumentere for sine saker. Det er uhørt at de ikke møter argumenter med argumenter, sier Sponheim.

Politisk sliten regjering

— De ser på Stortinget som et ekspedisjonskontor. Hovedårsaken tror jeg er den indre striden og splittelsen. Når saker først kommer til Stortinget, er de ferdigprutet. Det er ikke mer å forhandle om, og det er ikke mulig å flytte på et komma eller en krone, sier Sponheim.

— Regjeringspartiene er så politisk slitne når saken endelig kan fremmes i Stortinget, at det ikke er rom for debatt med opposisjonen, sier han.

Sponheim venter et svært variert resultat av årets kommunevalg, hvor partiets kommunestyrerepresentanter vil komme til å inngå allianser med ulike partier. Venstre sentralt vil ikke blande seg inn i dette, og derfor vil det bli allianser med alle partier - fra SV til Frp. Det vil skje uten at det får konsekvenser for det rikspolitiske samarbeidet, sier han og holder fast på at ingenting tyder på at det er mulig å få til et bredt borgerlig samarbeid, som inkluderer Frp, etter stortingsvalget i 2009.

Bjelland, Håvard