– Dette er 10 milliarder kroner mer enn det den rød-grønne regjeringen foreslår, skryter Venstres Gunn-Vivian Eide, som er partiets 3.-kandidat i Hordaland til stortingsvalget.

For å illustrere Venstres raushet overfor kollektivtrafikken, viser Eide til at Bergen med Venstres opplegg ville fått 262 millioner kroner til kollektivtrafikken i 2008.

Bergens utbytte i fjor ble i virkeligheten 32 millioner kroner etter den rød-grønne regjeringens tildeling.

– Vårt forslag ville gitt en økning for Bergen på 700 prosent, understreker Gunn-Vivian Eide.