— Avgjørelsene må tas nærmest mulig den avgjørelsen gjelder, sa nestleder Jenny Johnsen under landsmøtet i går. Da ble programmet endelig vedtatt.

Det betyr blant annet at Venstre vil gi kommunene rett til selv å fastsette nivået på kommuneskatten. Og kommuner som ønsker det, kan få alle statlige overføringer uten noen form for bindinger.

I programmet går Venstre ut mot nasjonalt overformynderi. Barnehageforliket er nærmest for skjellsord å regne i Venstre.

— Stortingsflertallet viser gjennom dette vedtaket utrolig liten tillit til de lokale folkevalgtes vurderings- og styringsevne.

Venstre vil ha rådgivende folkeavstemninger. Ber ti prosent eller mer av kommunens innbygger om en slik folkeavstemning, skal denne gjennomføres.

Venstre lanserer en rekke forslag for å øke interessen for lokalpolitikk:

n Partiet vil spre lokalvalgene og la kommunene selv bestemme valgdag og valgperiode.

n Hver enkelt kommune må selv bestemme om de vil ha direkte valg på ordfører.

n Stemmerettsalder og valgbarheten i lokalvalg skal være 16 år.

n Det bør innføres direkte valg til bydelsstyrer og grendeutvalg.

Venstre vil ikke ta livet av fylkeskommunen. Et forslag om å erstatte 19 fylkeskommuner med langt færre regioner falt på landsmøtet. Fortsatt står regiontanken sterkt. Venstre vil gi regionene flere oppgaver, blant annet veikontoret, men ambisjonene i programutkastet om å gjøre regionene til langt mer selvstendige enheter, falt til fordel for en langt mer moderat modell.