Opposisjonen har i to måneder jobbet med å finne en motkandidat til en av de to nestlederkandidatene som valgkomiteen har foreslått. Men til nå har de ikke klart å samle seg om noe navn.

Valgkomiteen har foreslått parlamentarisk leder Trine Skei Grande som første nestleder og Jenny Johnsen som andre nestleder.

— Disse to er for nært knyttet til storting og styringsverk, mener leder i Akershus Venstre, Trine Hvoslef-Eide.

— Det vi trenger nå er en flink organisasjonsbygger som ikke er knyttet til partiets oslomiljø, sier hun..

Blant navn som er nevnt som utfordrere, er Gunnar Kvassheim og Leif Helge Kongshaug. Men de er begge statssekretærer, Kvassheim hos statsminister Kjell Magne Bondevik og Kongshaug hos landbruksminister og partileder Lars Sponheim. Dermed fyller ingen av dem kriteriene.

Sponheims mest høyrøstede kritikere befinner seg i Møre og Romsdal og Hordaland. Men heller ikke i disse fylkene har man noen kandidater.

— Vi må se hva som skjer når vi samles på Sundvollen, sier talsmenn for disse fylkene til BT.

Men om opposisjonen synes å famle litt i blinde, ser Venstreleder Lars Sponheim desto mer lyst på situasjonen.

— Aldri har Venstre hatt en slik sjanse til å få gjennomført venstresaker i regjering, sa Sponheim da Venstre-ledelsen i går møtte pressen før helgens landsmøte.

Det er den parlamentariske situasjonen som er årsaken, mener han.

— Denne Bondevik-regjeringen er mindre avhengig av å føre blokkpolitikk enn den forrige, forklarte han.

Men Venstre-lederen er naturlig nok skuffet over at Venstres innflytelse i regjeringen ikke har slått mer ut på meningsmålingene.