Nestleder i Venstre, Trine Skei Grande, slår fast at partiet har tre krav til et pensjonsforlik: Fortsatt skattefradrag ved individuell pensjonssparing, unngå dårligere pensjon for dem med lengre utdanning og uttelling for ulønnet omsorgsarbeid i hjemmet.

– Norge trenger en bred samling om fremtidens pensjon. Et slikt samarbeid er avhengig av regjeringens vilje til reelle forhandlinger. Dette synes jeg vi så langt har sett lite til, sier Skei Grande.

Grande slår også fast at opptjeningssystemet i folketrygden må stimulere til arbeid.

– Folk med lengre utdanning og helt normale lønninger må ikke komme dårligere ut enn det den forrige regjeringen og pensjonskommisjonen la opp til. Vi synes regjeringens forslag med en senkning av opptjeningstaket er problematisk, sier hun.