Venstre innledet i går en aksjonsuke for å komme ut av skyggenes dal. Nestleder Trine Skei Grande og partileder Lars Sponheim presenterte i går partiets tre hovedsatsingsområder de kommende årene:

Miljøsaker, småbedrifter og sosialt ansvar.

— Det var ikke planlagt, men det er en festdag i dag. Vi gratulerer vårt svenske søsterparti, Folkpartiet. Det er det partiet som står oss nærmest i våre naboland, sier Sponheim.

Han var meget kritisk da et annet søsterparti, det danske Venstre, slo til med knallharde løfter om innskjerpet innvandringspolitikk i fjor. Det svenske Folkpartiet rammes ikke av den samme kritikken fordi de samtidig gjør det klart at de er Sveriges fremste forsvarere av asylretten. De ønsker også arbeidsinnvandring, slik det norske Venstre går inn for.

— Vi har ingen planer om slå an nye toner når det gjelder integrasjonspolitikk, men plikter følger av rettigheter. Vi vil for eksempel være tydelige på hvilke krav som stilles for at man skal oppnå norsk statsborgerskap. Jeg mener jo at Venstre mange ganger har vært tydelig, som da vår justisminister Odd Einar Dørum fra Stortingets talerstol sa at «en drittsekk er en drittsekk, uansett hudfarge». Men når det gjelder integrering kan vi kanskje bli enda tydeligere, sier Sponheim.

— De har en plikt til å lære seg norsk, slår han fast, men vil overlate til Venstres partiorganer å utforme hvilke krav som skal stilles - for eksempel til språkopplæring.

Når det gjelder partiets fremtidige plass i norsk politikk, slår han fast at Arbeiderpartiet ikke er noen aktuell samarbeidspartner i regjeringsspørsmål, verken nå eller senere.

— Vi er et borgerlig sentrumsparti som ønsker å bidra til borgerlige samarbeidsregjeringer, sier han.

Trine Skei Grande sier at partiet i tiden fremover vil fokusere på energi- og klimapolitikk, det vil bli satset på å gi storbyene et kollektivløft og partiet vil fremdeles satse på klassisk natur- og miljøvern - blant annet gjennom skatte- og avgiftspolitikken.

— Småbedriftene er viktig for Venstre. Prosjektet «et enklere Norge», et nytt skattesystem og støtte til forskning og utvikling er sentrale satsingsområder, sier Skei Grande.

Når det gjelder det sosiale ansvaret, peker hun særlig på Venstres visjon om borgerlønn til alle og rusomsorg.