Landsstyret i Venstre har enstemmig gått inn for å la homofile få bli adoptivforeldre i en formulering som legges fram for landsmøtet i Trondheim om en måned, skriver Aftenposten.

— Det er adoptivforeldrenes evne til å gi barna en god oppvekst som er avgjørende, ikke sivilstand eller seksuell legning. Homofile bør derfor kunne vurderes som adoptivforeldre, heter det i framlegget.

Mens et lignende vedtak på Sp-landsmøtet førte til store bølger i Sp, er Venstre mer samlet om formuleringen. Stortingsrepresentant Odd Einar Dørum (V) mener det ikke er noe nytt eller dramatisk at Venstre og KrF går forskjellige veier i denne saken.

— Begge parter har som utgangspunkt at barnets beste må være avgjørende, men så trekker vi altså ulike konklusjoner. Det får vi leve med, sier Dørum.

KrF er ikke overrasket over Venstres veivalg, men håper å vinne fram med sitt syn i en eventuell forhandling om regjeringssamarbeid.

— Jeg legger vekt på det Odd Roger Enoksen sa etter Sps landsmøte: I saker der ett av de samarbeidende partier vektlegger et syn som er svært viktig for partiet, bør de andre partiene vise stor forståelse, sier KrFs nestleder Einar Steensnæs.

NTB