– Det er grunn til å spørre seg om arbeidsulykken i Hanekleivtunnelen kan skyldes at Samferdselsdepartementet har lagt for stort tidspress på entreprenøren for å få tunnelen ferdig. Arbeidernes sikkerhet må ha topp prioritet, sier Tenden, som er nestleder i Stortingets transport— og kommunikasjonskomité.

Entreprenøren Veidekke avviste mandag dette overfor NTB, men Tenden vil likevel ta opp saken med samferdselsminister Liv Signe Navarsete (Sp) tirsdag.

– Det er dypt beklagelig at to arbeidere er blitt skadd. At det jobbes i pinseferien er et tegn på at tempoet kan være for høyt. Jeg frykter at dette også kan gå på bekostning av kvaliteten i sikringsarbeidet, sier Tenden.

Ifølge Tenden er arbeidsulykken nok et eksempel på at det er på sin plass å opprette et uavhengig veitilsyn.