OLAV GARVIK

INGVILD RUGLAND

Høyre og Kristelig Folkeparti er de store taperne på den nasjonale målingen som Norsk Respons AS har gjort for Bergens Tidende, mens Frp, Arbeiderpartiet og Venstre seiler i god medvind et par dager før valget. Likevel er styrkeforholdet mellom de to regjeringsalternativene helt likt, vel å merke når vi plasserer Frp som støtteparti for regjeringspartiene.

Den borgerlige blokken og det rødgrønne alternativet har hver 84 representanter. Dermed havner Kystpartiet, med én representant, på vippen og avgjør hvem som skal regjere.

Det nye i forhold til tidligere målinger er at Venstre nå er godt over sperregrensen med 5,7 prosent oppslutning. Mens Venstre dermed vil få ti representanter, taper KrF 12 og Høyre 10 mandater i forhold til forrige stortingsvalg.

— Lite smart av Friele

Per-Kristian Foss er bekymret og ber Høyre-sympatisører holde fast på Høyre. I samtale med Bergens Tidende sier han at han har ingen sans for taktiske råd for å få Venstre over sperregrensen:

— Taktisk stemmegivning går sjelden an å beregne. Slik situasjonen er nå, er det ingen fare for at Venstre skal falle under sperregrensen, sier Foss.

Ordfører Herman Friele ba tidligere denne uken folk om å sikre at Venstre kommer over sperregrensen, selv om det fører til at Høyres tredjekandidat Torbjørn Hansen faller ut av Stortinget.

— Det var ikke det smarteste Friele har sagt. Et parti må sørge for seg selv, sier Foss som for øvrig advarer mot å stemme Venstre dersom man er for EU-medlemskap.

— Hvorfor bruker du EU som argument mot Venstre?

— Det kan bli et tema i neste periode, rundt 2008, sier han og understreker at det også er mange andre forskjeller mellom de to partiene.

- En risikosport

Lederen i Hordaland Høyre, Nils Marton Aadland, er også blitt skremt av at Venstre blir båret frem av Høyres sympatisører. I et brev til medlemmene skriver han at taktisk stemmegivning «er så absolutt en risikosport ingen nå bør gå inn på. Venstre ser ut til å klare jobben på egen hånd, og har stemmer til overs.... Den som stemmer taktisk ender som oftest opp med noe annet enn det man ønsker seg,» heter det i advarselen fra Aadland.

Ifølge bakgrunnsmaterialet kan Venstre regne med å få 6 representanter som direkte valgte distriktsmandater, pluss 4 utjevningsmandater. De 6 representantene vil fordele seg slik: Mens Hordaland, Rogaland, Møre og Romsdal og Akershus får én venstrerepresentant hver, vil Oslo få 2. Av de 4 utjevningsmandatene vil trolig Sogn og Fjordane få det ene.

Går mot dødt løp

— Venstres store fremgang har i all hovedsak skjedd på bekostning av Høyre og KrF. Aksjonen og mobiliseringen til fordel for Venstre har i liten grad skjedd på bekostning av de rødgrønne. Samlet har de tre regjeringspartiene tilbakegang i forhold til målingen for en uke siden, og er dermed blitt enda mer avhengig av Frp, sier seniorkonsulent i Norsk Respons AS, Idar Eidset.

Han understreker videre at ingen må glede seg for tidlig, for dette bærer mot helt dødt løp mandag. Fortsatt har hver fjerde velger enten ikke tatt stilling til hvem man skal stemme på, eller er usikre på om man i det hele tatt skal bruke stemmeretten.

Forsøker å være nøktern

Lars Sponheim selv forsøker så godt han kan å være nøktern når BT forelegger ham den ferske målingen:

— Jeg opplever en medvind som tvinger meg til å mane folkene rundt meg til besindighet. Det er valgdagen som gjelder, sier Sponheim.

Målingen viser at SV stadig sliter og opplever ny tilbakegang. Men KrF og Høyre har det enda verre. Mens KrF bare får 5,5 prosent, har Høyre mistet 3,6 prosentpoeng siste uke og må nøye seg med 16,2 prosent. Arbeiderpartiet og Senterpartiet øker litt. Frp gjør et byks og lander på 20,5 prosent. Det vil gi fire flere mandater enn ved forrige måling.