Miljøvernminister Helen Bjørnøy (SV) har allerede uttrykt skuffelse over at britiske myndigheter vil gjenåpne det omstridte anlegget i Sellafield.

– THORP burde vært stengt for godt. Jeg er svært skuffet over at britiske myndigheter nå har gitt tillatelse til gjenåpning av anlegget, sier Bjørnøy.

Anlegget har vært stengt siden april 2005, da det ble oppdaget en større lekkasje der, men tirsdag ga britiske atomsikkerhetsmyndigheter grønt lys til å gjenoppta reprosesseringen av brukt atombrensel ved THORP.

– Dette er veldig dårlige nyheter. Statsminister Jens Stoltenberg bør invitere sine nordiske kolleger til en felles front mot gjenåpningen. Saken bør tas opp direkte med Tony Blair, sier leder av energi— og miljøkomiteen på Stortinget, Gunnar Kvassheim (V) til NTB.

Reprosesseringen av brukt atombrensel ved THORP fører til opphoping av store mengder flytende høyradioaktivt avfall.

– Dette avfallet utgjør et meget stort forurensningspotensial, og større utslipp kan få alvorlige konsekvenser også for Norge. Samtidig viser både lekkasjen i 2005 og flere tidligere hendelser at sikkerheten ved THORP-anlegget ikke er godt nok, ifølge Miljøverndepartementet.

Selv om tillatelse til oppstart er gitt, kan driften ved anlegget neppe gjenopptas før i april.