Det ble en sterkt følelsesladet, og noe forvirrende debatt på partiets landsmøte lørdag om monarkiets fremtid. Mange av de morgentrette utsendingene følte seg noe overrumplet av komiteen som hadde lagt frem forslag til nytt prinsipprogram. Der heter det at «i en liberal stat skal ingen posisjoner gå i arv».

Ved avstemningen ble dette setningen likevel stående. Det skjedde etter at partileder Lars Sponheim sto frem og formante forsamlingen til å ha to tanker i hodet samtidig. Man kan i prinsippet være skeptisk til kongedømmet som styreform, samtidig som vi ikke har noe ønske om å avskaffe et velfungerende element i statsforfatningen, slik han så det.

Republikk i bisetning?

Enkelte av talerne mente at det nærmest var et tilslørt forsøk på å gjøre Venstre til et republikansk parti, slik programmet var utformet, og dermed brøt levenet løs. Slett ikke alle var forberedt på å kaste monarkiet på båten — «i form av en bisetning», som det ble sagt.

Men ikke minst de yngre venstrefolkene mente at det var prinsipielt nødvendig å gjøre en slutt på denne type arvelighet. Unge Venstres leder, Lars-Henrik Michelsen, var en av de første som grep ordet på dette punkt og understreket at alle kan være enig i at kongen og hans familie gjør en veldig god jobb, men «prinsipielt kan vi ikke forsvare at posisjoner går i arv.»

Fortsatt nei

Venstre-landsmøtet knesatte enda en gang at Venstre er et nei til EU-parti. Også på dette punkt var det ungdommen som ivret for en oppmykning av EU-standpunktet. Men etter oppfordring fra andre slo de seg til ro med at partiet vil ha en bred EU-debatt på landsmøtet før neste stortingsvalg, når arbeidsprogrammet for perioden 2009-13 skal behandles.

Flere yngre politikere ivret imidlertid sterkt for at Venstre skal bli det første parti som snur fra nei til ja. «Vi skal bli det første kritiske ja-partiet, på samme måte som det svenske Senterpartiet», sa Unge Venstre-lederen.

Beholder verneplikten

Vernepliktens fremtid skapte også sterk debatt. Flere av tungvekterne i partiet la all sin kraft i å beholde verneplikten, riktignok i noe modifisert form i forhold til i dag. Mens mindretallet ville avskaffe verneplikten helt, gikk Odd Einar Dørum og Olaf Thommessen på talerstolen og advarte. De fikk også flertallet med seg. Dermed ønsker Venstre en ordning med kortere verneplikt som så skal være basis for vervet tjeneste.

— Hvem er i stand til å ane hvordan den russiske føderasjon ser ut om ti år? Vi må for all del ikke avskaffe verneplikten, formante Dørum.

Venstre ønsker ellers å senke stemmerettsalderen til 16 år. Det skal gjelde for såvel kommune- som stortingsvalg.

I tillegg vil partiet satse på å bygge såkalte havmøller (vindmøller på havet). Venstre vil legge frem en plan i Stortinget for å satse på en havmøllestrategi.

SEIRE: Unge Venstres leder, Lars-Henrik Michelsen, innkasserte viktige seire på landsmøtet.
Lillebø, Jan M.