– Regjeringens beslutning burde ha kommet for 14 dager siden da det kom ny kunnskap om innholdet i vraket. At kystminister Helga Pedersen først nå har fattet det som opplagt er en riktig avgjørelse, viser at det var nødvendig å presse henne. Det har festet seg et bilde av en kystminister som ikke står på for kystmiljøene, sier Venstres Gunnar Kvassheim til NTB.

Han mener nestleder Helga Pedersen har svekket sitt kandidatur til å bli ny leder i Arbeiderpartiet etter Jens Stoltenberg.

– Hun framstår som svak og det er helt åpenbart at hun har svekket sin stilling i partiet, sier Kvassheim.

– Det er 14 år siden Murmansk havarerte. Burde ikke vraket ha vært hevet for lenge siden?

– Flere regjeringer kunne ha håndtert saken bedre, også regjeringene Venstre har vært med i. Men anbefalingene fra Statens forurensningstilsyn har hele tiden blitt lagt til grunn, sier Kvassheim.