Sentrumspartiene og Arbeiderpartiet ble tirsdag enige om at konjunkturavgiften på næringsbygg skal fjernes.

— Den betydelige dokumentasjonen som er kommet fram de siste to månedene, viser at konjunkturavgiften kan få utilsiktede virkninger og i verste fall føre til økt arbeidsledighet i byggebransjen, sier Sponheim.

NTB