— Skal lærerne tilby elever i norsk skole verdens beste opplæring, må lærerutdanningen forbedres og utvides til en 5-årig utdanning, sier skolepolitisk talsmann i Venstre Odd Einar Dørum.

Bakgrunnen for forslaget er at internasjonale undersøkelser viser at Norge ligger under gjennomsnittet i OECD-landene både i naturfag, matematikk og lesing, og at norske elever er svakest i Norden i disse fagene.

— Finsk skole har vist oss at lærerne er nøkkelen til en bedre skole. Lærernes kompetanse er avgjørende for skolens kunnskapsformidling og elevenes læring, sier Dørum i en pressemelding, og viser til at Finland for lengst har innført 5-årig lærerutdanning.

Utdanningsforbundet har overfor Kunnskapsdepartementet kommet med innspill til hvordan allmennlærerutdanningen kan forbedres, og har også foreslått å utvide den nåværende utdanningen på fire år med ett ekstra år.

Håvard Bjelland (arkiv)