– Rapporten fra FNs klimapanel som legges fram i dag slår fast at mange mennesker vil rammes hardt av sult og tørke dersom vi ikke gjør nok for å bekjempe de alvorlige klimaendringene, sier Kvassheim i en pressemelding.

Han mener Norge nå er i ferd med å bli en internasjonal klimasinke.

– Snart er Norge det eneste landet i Europa uten et tallfestet mål om å få ned utslippene. Vi er i ferd med å fremstå som annerledeslandet. Sett på bakgrunn av dagens FN-rapport framstår den norske nølingen som stadig mer pinlig ovenfor alle de fattige som vil bli rammet hardt av klimaendingene, sier Kvassheim.