Men CD-en står ikke lenger som førstevalget når dagens unge anskaffer seg og lytter til musikk. I stedet blir internett stadig viktigere for ungdommens musikkrelaterte aktiviteter. Resultatene framkommer i «Pandoraundersøkelsen 2005,» utført ved Institutt for tverrfaglige kulturstudier ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i Trondheim.

Sju av ti under 20 år bruker nettet minst ukentlig til å søke og lete seg fram til ny musikk, mens nesten seks av ti mellom 20 og 24 år gjør det samme.

CD-en forsvinner?

– Vi ble overrasket over at PC-en og mp3-spilleren står sterkere hos de unge enn CD-spilleren, ikke minst fordi så mange har hevdet at musikkopplevelse også i fremtiden vil fortsette å være knyttet til å eie musikk på egne fysiske lagringsmedier, sier Hendrik Storstein Spilker til forskning.no.

Sammen med Erlend Heimsvik og Bjørnar Nybakk har han blant annet undersøkt forholdet 700 unge mennesker i Trondheim har til bruken av musikk og internett.

Spilker tror imidlertid ikke at cd-plata vil lide samme skjebne som vinylplatene.

– Men om noen år vil jeg tro at de større brukergruppene har kuttet ut cd-en, sier han til forskning.no

Særlig aldersgruppen under 16 år vender cd-formatet ryggen, og kun blant de mellom 25 og 29 år kommer cd-spilleren ut som mest brukte lytterutstyret.

I gruppen ungdom under 16 år bruker 38,9 prosent mp3-formatet til å spille av musikk, mens 31,9 fortsatt sverger til CD.

Oddleiv Apneseth