Tallene kommer frem i en omfattende studie fra Nasjonalt folkehelseinstitutt.

Undersøkelsen viser at kvinner mellom 25 og 35 år som har vokst opp i hjem hvor foreldrene har høy utdanning, statusyrker og høy inntekt, har høyere selvmordsrisiko enn kvinner fra hjem der foreldrene har lav inntekt og grunnskoleutdanning.

– Dette er uavhengig av kvinnens sosiale status som voksen, sier en av forskerne som har jobbet med studien, Bjørn Heine Strand, til Dagbladet.

Strand er direktør i Avdeling for helsestatistikk, Divisjon for epidemiologi ved Nasjonalt folkehelseinstitutt.

– Det kan tenkes at jenter fra familier med høy status blir utsatt for et større forventningspress både i utdannings— og jobbsituasjon, og at det kan bli et sprik mellom forventning og realitet, sier professor i suicidologi Lars Mehlum.

Menn begår selvmord tre ganger så ofte som kvinner, men sammenhengen mellom barndomsstatus og selvmordsrisiko gjelder ikke for menn i like stor grad som for kvinner.

For menn er egen inntekt og utdanningsnivå viktig for selvmordsstatistikken. En mann med lav eller ingen inntekt har fem til seks ganger høyere risiko for å begå selvmord enn en som tjener bra. En ung mann med ungdomsskoleutdanning har tre ganger så høy risiko for å begå selvmord som en mann med universitetsutdanning.