Jens Stoltenberg ville natt til tirsdag ikke si om regjeringen går av. Han avventer den endelige mandatfordelingen i Stortinget og om det finnes regjeringsalternativer som kan styre nasjonen. Samtidig gikk Stoltenberg lenger i å åpne for et forpliktende samarbeid med andre partier enn han noensinne tidligere har gjort.

Men hvem Ap skal samarbeide med i fremtiden er fortsatt helt åpent.

Ved 01-tiden i natt lå partiet an til en oppslutning på 24,4 prosent, en tilbakegang på vel 10 prosent.

— Svært dårlig valg

— Ap har gjort et svært dårlig valg, mye dårligere enn vi håpet på. Det bringer partiet ut i en svært alvorlig situasjon, konstaterte Jens Stoltenberg da han møtte sine tillitsvalgte på partiets valgvake i Oslo i går kveld.

Det er ikke å overdrive å si at velgerne har påført Arbeiderpartiet en krise av historiske dimensjoner. Det var også tydelig på valgvaken. Mens SVs partileder jublende tok imot hyllesten fra sine - formidlet via stormskjerm til Ap-ledelsen - satt tillitsvalgte og politikere i regjeringspartiet som naglet. Steinansiktene talte et språk ingen kommentar kan formidle. Det var trolig den største samling deprimerte Ap-politikere som noensinne har vært samlet i et lokale.

Tar resultatet personlig

— Dette går personlig veldig inn på meg, kommenterte partileder Thorbjørn Jagland.

Stemningen tydet på at det ikke bare var partilederen som tok nederlaget alvorlig. Statsminister Jens Stoltenberg var i natt i en svært vanskelig situasjon. Det ubehagelige valgnederlaget pekte ensidig mot at statsministeren ville kunngjøre sin avgang. Med sin stemmegivning varslet befolkningen at de ikke vil ha en Ap-regjering ved roret. Men samtidig viste opptellingen at den endelige sammensetningen av Stortinget den neste fireårsperioden var usikker. Særlig spenning ble knyttet til om Venstre kom over sperregrensen og dermed klarte å kare til seg 4 utjevningsmandater.

Venstre og sperregrensen

Usikkerheten om hvem som skal styre landet er ikke minst et spill Kjell Magne Bondevik (KrF) har fasiten til. På grunn av Venstres usikre rolle, valgte Bondevik først å ikke å gravlegge sentrumsalternativet, og han kunngjorde dermed heller ikke sin intensjon om å forhandle med Høyre. Så la han sentrumsalternativet dødt.

Det er bakgrunnen for at Jens Stoltenberg ikke tok konsekvensen av den sviktende tilliten fra landets befolkning. Han vil først se om de politiske motstanderne klarer å etablere et alternativ til et Ap som tross alt fortsatt er landets største parti.

Statsministeren understreket gang på gang i natt at partiet ikke vil tviholde på makten. Men han lot det ikke herske noen tvil om at partiet vil gå av hvis det er umulig for Ap å få gjennomslag for vesentlige deler av partiets politikk.

Viktige endringer på tinget

Aps valgnederlag, kombinert med resultatet i andre partier, vil uansett sørge for at det de neste fire årene blir helt andre samarbeidskonstellasjoner på Stortinget.

Her er noen av endringene:

  • Ap og Frp har ikke lenger flertall alene. Hedstrøm-Opseth-alliansen, slik vi så den i saken om IT Fornebu, er ikke lenger mulig.
  • Sentrumspartiene har ikke lenger flertall sammen med Ap. Det umuliggjør budsjettforlik mellom Ap og sentrum.
  • Ap og Høyre har ikke flertall alene. Det umuliggjør at de to hovedmotstanderne kan finne hverandre i enkelte store saker.