• For første gang på 20 år har vandringen mellom partiene, og hjemmesitterne, gått ned. Valget i høst var et klart brudd med en tradisjon, sier professor og valgforsker Bernt Aardal.

— Etter mange år med ustabilitet og store velgervandringer har man snakket om økt mistillit til partiene og politikerne. Kanskje dette nå er i ferd med å snu, sier Aardal på bakgrunn av tallene fra stortingsvalget i 2009.

Statistisk sentralbyrå og Institutt for samfunnsforskning har når offentliggjort de første bakgrunnstallene for valget i september, der den rød-grønne regjeringen fikk flertall til å fortsette.

— Dette er også nytt. Både ved valget i 2001 (Stoltenberg 1) og i 2005 (Bondevik 2) gikk regjeringspartiene tilbake over 10 prosent. Det er normalt, også internasjonalt.

Berget av finanskrisen

  • Men hos oss gikk regjeringspartiene samlet tilbake bare 0,2 prosentpoeng, og ble sittende.

— Hva tror du er årsaken til denne nye stabiliteten?

— Det kan skyldes flere ting, og vi skal forske videre på tallene i lang tid ennå. Men det virker som at regjeringen fikk god uttelling for måten de håndterte finanskrisen på. Før den slo inn lå det an til at også denne regjeringen ville gå på et stort nederlag, som de forrige. Velgerne ga regjeringen godt skussmål for krisehåndteringen, det holdt til mål, selv om effekten var i ferd med å dabbe av.

Kannibalisme

Tallene bak valgresultatet viser også en utpreget grad av politisk kanibalisme. Det betyr at partiene spiser av hverandres nærmeste, Høyre og Frp har byttet velgere gjennom årene, det samme har skjedd mellom de tre regjeringspartiene Ap, SV og Senterpartiet.

Ved valget nå i høst tok Ap kraftige jafs fra både Sp og SV, mens Høyres vekst på slutten gikk på bekostning av Fremskrittspartiet, sier tallene.

Høyre knekket Sponheim

Tidligere Venstreleder Lars Sponheim sa etter valgnederlaget at det var Arbeiderpartiet som tok de fleste velgerne fra ham i slutten av valgkampen.

Bernt Aardal er ikke enig.

— Hele 30 prosent gikk til Ap, mens bare 17 prosent gikk til Høyre ved dette valget.

For øvrig fremstår Venstre som det partiet med desidert lavest lojalitet i velgermassen. Bare 30 prosent, mens Høyre og Ap topper lojalitetsbarometeret med 73 prosent hver.

Er vi blitt mer partilojale? Si din mening.