Det bekrefter partileder Audun Lysbakken overfor BT. På spørsmål om SV ville gått ut av regjeringen om de ikke fikk oppfylt kravet i klimameldingen, svarer SV-lederen:

— Dette har vært helt avgjørende for oss, og det aller viktigste vi har fått til i meldingen. Utover det ønsker jeg ikke å kommentere forhandlingene, sier Lysbakken. Etter det BT kjenner til, var dette kravet så viktig for partiet at de satte regjeringsdeltakelsen på spill for å få gjennomslag.

Problemkvoter

Både Lysbakken og miljøvernminister Bård Vegar Solhjell understreker at det er store utfordringer knyttet til kjøp av billige klimakvoter i utlandet fremfor å gjennomføre dyrere tiltak hjemme. Kritikken retter seg særlig mot kjøp av kvoter fra u-land gjennom FNs grønne utviklingsmekanisme. BT har i en serie artikler vist at klimaeffekten rundt mange av disse prosjektene er omstridt og at flere aktører har utnyttet huller i systemet til å tjene stort.

— Disse systemene har betydelige utfordringer. Vår oppgave er å sikre at de fungerer på en måte som gjør at de faktisk fører til reduksjoner i utslippene av klimagasser, sier Solhjell.

Lysbakken er også kritisk til EUs kvotesystem, der norske selskaper handler klimakvoter. Hovedproblemet er at kvoteprisene er så lave at industrien heller kjøper kvoter enn å gjennomføre mer kostbare kutt selv. En klimakvote er i virkeligheten en rett til å slippe ut ett tonn CO2.

Støre avviser kritikk

— Det er bare gjennom at rike land gjennomfører dyre kutt at vi kan få til utvikling, sier Lysbakken. Han understreker at Norge fortsatt kommer til å benytte seg av systemene for kjøp og salg av kvoter gjennom EU-systemet og FN-ordningen.

— Vi må ha to ting i hodet på én gang: Vi skal fortsette å kjøpe kvoter ute, men også kutte mer hjemme. Det er helt nødvendig for vår internasjonale troverdighet. Hvis rike land som Norge bare kjøper kvoter der det er billigst, vil vi ikke få noen virkelig utvikling, sa Lysbakken til Bergens Tidende.

Dragkampen innad i regjeringen om det mye omtalte to tredjedelskravet har stått mellom Ap og SV. utenriksminister Jonas Gahr Støre (Ap), som i går besøkte Bergen, avviser argumentet om at rike Norge, som har bygget velstanden på petroleumsvirksomhet, har særlige forpliktelser til å gjennomføre store utslippskutt her i landet.

Solhjells triumf

— Jeg synes den kritikken er underlig. Hvis målet er å oppnå reduksjoner i klimagassutslipp, kommer vi ikke videre ved å si hva Norge er moralsk forpliktet til fordi vi er rikt land med energiressurser. Vi bygger ikke gode løsninger på en slik tankegang. Alle har ansvar, og utfordringen i norsk og internasjonal politikk er å få til til ordninger som gjør at enkeltaktører og myndigheter tar de riktige valgene, svarer Støre.

Han tilføyer at regjeringens holdning nå er helt klar og tydelig gjennom klimameldingen.

— Nå har vi lagt frem en melding som er offensiv og virkelig verd å strekke seg etter, og som jeg stiller meg hundre prosent bak, sier Støre.

Også miljøvernminister Bård Vegar Solhjell brukte store ord da han omtalte klimameldingen i går. "Den mest radikale og omfattende tiltakspakken som er presentert av en norsk regjering", var den ubeskjedne karakteristikken.

For Solhjell var meldingen en politisk seier. Etter flere år med utsettelser og forsinkelser, ble det fortgang i arbeidet da Solhjell tiltrådte som miljøvernminister.

– Det var ingen grunn til å vente enda lenger. Jeg har jobbet dag og natt med klimameldingen, brukt alt av tid siden jeg tiltrådte, sa Solhjell.

Hva mener du om klimameldingen? Si din mening under!