• Familieforpliktelser er den viktigste årsaken til at kvinner jobber deltid, sier forskningssjef ved Statistisk sentralbyrå (SSB), Randi Kjeldstad.

Hun er en av de få som har undersøkt hvorfor menn og kvinner jobber deltid. Menn gjør det når de er helt unge eller i tidlig alderdom. I begge tilfeller handler det om å spe på enten studielån eller alderspensjon. For kvinner, derimot, har omsorgsrelasjoner stor betydning. Å ha barn mer enn fordobler sannsynligheten for deltid.

— Vi ser også økt hyppighet av deltid hos kvinner med rike menn, opplyser Kjeldstad.

Menn med familie velger ikke deltid, uavhengig av hvor mye eller lite partneren tjener.

Tidsbruksundersøkelser fra SSB viser også at deltidsarbeidende kvinner med mindreårige barn gjør mer husarbeid enn de som jobber heltid, og at de bruker mer tid sammen med barn. Deltidsarbeidende kvinner får dessuten mer søvn og fritid enn sine fulltidsarbeidende medsøstre.

Pr. første kvartal i år oppgir 17,5 prosent av de deltidsansatte - om lag 116.000 personer - at de ønsker å jobbe fulltid. Slik ufrivillig deltid finnes særlig blant kvinner i helsevesenet.