I løpet av de nærmeste månedene er det ventet en stigning til noe over 80 øre per kWh. Her vil værgudene spille en viss rolle, men det er liten grunn til å tro at prisene vil bli lavere — med mindre det blir ekstremt regnvær over lengre perioder. Når bransjens folk uttaler seg om utsikter, så er det svært avhengig av værgudenes dagsform. Men, foreløpig er det ikke noe som tilsier de høye prisene vi opplevde i fjor, med nærmere 150 øre i den mest ekstreme Fjordkraft-perioden.

Her har vi holdt fastandelen av nettavgiften utenfor - ca. 10 øre per kWh hos BKK for et årsforbruk på 20.000. Med et slikt forbruk tikker det inn 31,9 øre for hver kWh til ledningsnettet. Dette er inkludert 24 prosent moms til staten.

Tjener på fastpris

Det er fra nå og fremover de som har valgt fastprisavtaler tjener gode penger. I store deler av vinteren vil en fastprisavtale på rundt 42 øre per kWh - som Kvinnherad Energi var nede på tidligere i høst - innebære en besparelse på mellom 10 og 20 øre. per kilowatt-time. Med dagens nettleie i Bergen gir det en jevn pris i hele treårsperioden på 63,4 øre. Det er i første rekke denne vinteren de kan vente de store gevinstene på treårsavtalen sin. Med et oppvarmingsforbruk på 10.000 kWh i vintermånedene gir det en gevinst i år på i størrelsesorden 1500 kroner.

Inngåtte avtaler viser vei

På Nordpool - børsen som fastsetter priser for strøm - viser inngåtte handler frem i tid at markedet helt klart regner med en fortsatt prisoppgang.

Tirsdag var dagprisen for kjøp på børsen like over 30 øre. Legger du til 2,5 øre som fortjeneste til leverandører som Fjordkraft, 9,5 øre i elavgift til Staten, moms og nettleie til BKK på 21,9 øre må du ut med 73,98 øre.

I desember er det inngått avtaler om leveranser til 35 øre. Det vil gi en sluttpris til forbruker på 80,18 øre. I januar er det notert handler som ut fra vår kalkyle gir en sluttpris på over 81 øre. Så går det nedover til et nivå rundt dagens igjen i april. Til sommeren er prisene igjen ventet ned på rundt 40 øre - drøye 60 øre med nettleie. Men mye kan skje.

Liten forskjell

Prisforskjellen mellom de ledende leverandørene på variabel standardtariff er svært liten. I uken fra 10. november ligger de ti rimeligste nasjonale leverandørene mellom 47 og 54 øre. For ett års avtaler ligger de ti rimeligste mellom 48,4 og 50 øre, treårsavtaler mellom 44,4 og 46,5 øre. Kvinnherad Energi ligger godt plassert med 44,52 på treårs fastavtale og 48,24 på ettårsavtale.

Velger du markedspris - det vil si dagsprisen på børsen pluss et påslag til leverandøren - så varierer påslagene for de ti rimeligste nasjonale fra 1,55 øre per kilowattime til 2,65 øre. Her ligger Kvinnherad særs godt an med 1,9 øre mens Fjordkraft skal ha 3,2 øre. Alle disse tall er basert på forbruk på 20.000 kWh årlig og uten nettavgift.