Størst problemer av dem alle ser den lille kraftkommunen Hattfjelldal til å få. Allerede før Terra-skandalen ble kjent, hadde kommunen planlagt kutt i 2008. Det var foreslått både innføring av eiendomsskatt og sammenslåing av skoleklasser.

Men giganttapene etter investeringene i svært usikre amerikanske obligasjoner gjør at kommunen sannsynligvis må kutte snaut 22 millioner kroner neste år, skriver VG. Det tilsvarer hver femte krone i kommunebudsjettet. Det tilsvarer hva kommunen planlegger å bruke på skoler, barnehager og sosialavdelingen i hele 2008.

Beregninger avisen har gjort i samarbeid med eksperter på kommuneøkonomi, viser at de øvrige kraftkommunene som er involvert i skandalen i verste fall får følgende tap i budsjettene i 2008: Hemnes 17,5 millioner kroner, Rana 43,9 millioner og Narvik 11,5 millioner.