LO og NHO stilte med toppet lag da partene i vekterstreiken møttes til frivillig megling under ledelse av riksmeglingsmann Kari Gjesteby lørdag formiddag.

Forhandlingsleder Erna Hagensen i Norsk Arbeidsmandsforbund hadde selskap av LOs nestleder Tor-Arne Solbakken, mens NHO-direktør Svein Oppegaard mønstret på for motparten.

— Vi har et press på oss for å bli enige, erkjente forhandlingsleder Petter Furulund i NHO Service før meglingsmøtet startet.

Hvis partene ikke kommer til enighet i løpet av helgen vil Arbeidsmandsforbundet ta ut ytterligere 800 medlemmer i streik. Fra før har nærmere 2.500 vektere i syv vaktselskaper lagt ned arbeidet.

Betinget optimist

  • Vi håper å komme frem til en løsning, men det er vanskelig å si om vi vil klare det, sa vekternes streikegeneral Erna Hagensen før meglingsmøtet tok til.

Partene i den fastlåste konflikten møttes til uformelle samtaler hos Riksmeklingsmannen på torsdag, uten at det kom noe mer håndfast ut av det enn en enighet om å fortsette møtevirksomheten gjennom frivillig megling på lørdag.

Pressen fikk være til stede idet de to forhandlingsdelegasjonene satte seg til bords like etter klokken 10 lørdag formiddag. En myndig riksmeglingsmann Kari Gjesteby gjorde det klart i plenum at hun fra da av skulle være den eneste som uttalte seg til pressen.

Uenigheten mellom vekterne og NHO Service dreier seg først og fremst om penger. Arbeidsgiverorganisasjonen mener at vekterne er tilbudt mer enn hva de ansatte i industrien fikk, noe Arbeidsmandsforbundet bestrider. Tilbudet ligger langt under rammen for frontfagoppgjøret, anføres det.

Pengemangel

Streiken har for lengst blitt merkbar for tredjepart, ikke minst gjennom tomme minibanker, færre pengetransporter, forringet vakthold ved butikker og andre virksomheter samt lange køer ved sikkerhetskontrollene på en rekke norske flyplasser.

Og det kan ta så mye som en uke før minibanker og butikkasser igjen er fylt opp med kontanter.

— Selv om vi kunne kjørt mer enn normalt, kommer vi ikke til å gjøre det. Vi må forholde oss til blant annet forsikringene våre, som har begrensninger på hvor store verdier vi kan transportere om gangen, sa konserndirektør Peter Wesenberg i verditransportselskapet NOKAS Verdi til NTB fredag.

Normalt vil arbeidet gjenopptas klokken 6 morgenen etter at en streik er avblåst. Dermed er det mest sannsynlig at pengeutkjøringene til streiketomme banker, butikker, minibanker og andre institusjoner som trenger kontanter, tidligst kan starte søndag morgen.

Fredag kom en gladnyhet til hovedstadens turister. Museene i Oslo vil igjen åpne dørene etter å ha vært stengt i noen dager som følge av vekterstreiken. Munch-museet, Museet for samtidskunst og Kunstindustrimuseet holder åpent som normalt, mens Nasjonalgalleriet og Nasjonalmuseet – Arkitektur har noe redusert åpningstid.