Det er flere vektere enn politifolk i Norge, og det er vektere som driver verditransport, fangetransport vakthold av banker og flyplasser, melder NRK. Kanalen har fått fatt i trusselvurderingen som viser at bransjen selv er svært bekymret over at kriminelle vektere kan utgjøre en stor fare.

– Det et stort problem at det ikke kontroll på hvem som er vektere. Jeg lurer på om politikerne er litt naive og ikke skjønner hva som er i ferd med å skje, og særlig nå som vi har åpnet grensene mot Øst-Europa og får fri flyt av kriminelle, sier administrerende direktør Petter Furulund i Servicebedriftenes landsforening (SBL).

I NOKAS-saken ble det avslørt at en vekter skal ha gitt informasjon til David Toska. I Bergen mistet vekterselskapet Security West lisensen fordi 23 av 92 hadde et kriminelt rulleblad.