Dette er noe av innholdet i det nye prinsipprogrammet som Venstres landsmøte skal vedta lørdag.

  • Det er dissens om partiets EU-standpunkt. Flertallet i programkomiteen går inn for norsk medlemskap, mens et mindretall holder fast på EØS-avtalen. Et stort flertall i Venstres landsstyre sier nei til norsk EU-medlemskap.
  • Venstre vil også holde fast på sitt nei til dagens statskirkeordning. Det er over tyve år siden partiet gikk inn for å skille kirke og stat.
  • Det er ventet spennende votering om Venstres syn på militær verneplikt. Mindretallet i programkomiteen vil avskaffe hele vernepliktsordningen, mens flertallet ønsker et forsvar med kort verneplikt «som brukes som rekruttering til vervet tjeneste».
  • Det er en enstemmig komité som ønsker å grunnlovfeste retten til asyl. Dessuten vil man tillate dobbelt statsborgerskap.
  • Blant alle resolusjonsforslagene går Hordaland Venstre inn for at ubåtvraket utenfor Fedje må heves, ikke tildekkes. «Det fins kompetanse til å heve vraket på en miljømessig forsvarlig måte. Det som mangler er politisk vilje hos regjeringen,» heter det.
  • Både Hordaland og Sogn og Fjordane Venstre mener at nye kraftlinjer til oljerelatert industri ved kysten i hovedsak må graves ned i kabel og dekkes av industrien selv. De finner det urimelig at de enkelte strømabonnentene skal betale dette.
  • Unge Venstre går til felts mot den stadig strengere flyplasskontrollen, og vil ha fjernet «unødvendig» kontroll. Ungdomsorganisasjonen krever at flypassasjerer «behandles som ærlige borgere, ikke som potensielle terrorister.»