Det viser Vegvesenets egne tall over trafikk og bevilgninger siden 1970-tallet.

— Ingen vil grave grøfter, alle vil klippe snorer, sa statssekretær Erik Lahnstein (Sp) om samferdselsministerne gjennom tidene i gårsdagens BT.

Tallene fra Statens vegvesen gir ham rett. For mens regjeringene siden 70-tallet har brukt en voksende sum penger på nye veiprosjekter, har de hvert år brukt tilnærmet like mye penger på drift og vedlikehold av landets veier.

Alle verdiene er justerte etter 2007-kroner.

Mindre spektakulært

  • Vi er pinlig klar over disse faktaene, sier Kjell Bjørn Vinje i Vegdirektoratet.

Først med regjeringens tiltakspakke i 2009 mener Vegvesenet at de har fått så mye penger til vedlikehold at tilstanden på veinettet ikke forverres.

Samtidig er bruken av veiene mer enn tredoblet siden 1970.

— Intensjonen vår for de neste årene er å tone ned spektakulære veiprosjekt, og sette alle kluter inn på drift og vedlikehold, sier Vinje.

Skiftende regjeringer gjennom tidene må ta skylden, mener Torstein Rudihagen, Arbeiderpartiets transporttalsmann.

— Veivedlikehold har vært forsømt gjennom lang, lang tid. Derfor er det viktig å snu trenden, slik vi gjør nå, sier Rudihagen og viser til tiltakspakken. I den er 800 millioner tilgodesett veivedlikehold.

Ber om ingen svarteper

  • Alle solemerker tilsier at vi tar igjen noe av etterslepet i 2009, sier veidirektør Terje Moe Gustavsen i Statens vegvesen.

Han mener regjeringen har tatt etterslepet alvorlig i deres transportplan for perioden 2010-2019. Samtidig gjør nye investeringer at noe av vedlikeholdet likevel ikke behøves.

— Sett i lys av hvordan etterslepet har økt, sier det seg selv at midlene vi har fått tilført ikke har vært tilstrekkelig. Prisveksten har også ført til økningen frem til 2008, sier Gustavsen.

Blant de skiftende regjeringene har Arbeiderpartiet sittet med samferdselsministeren i 19 av de siste 39 årene.

— Det har ingen hensikt å drive med svarteperspill. Det viktige er at asfaltmaskinene går for fullt, sier Torstein Rudihagen.

Ap-politikeren fra Oppland skryter av at Vegvesenets ønsker til vedlikehold i regjeringens transportplan er fulgt.

Taper mot skole

  • Målt mot andre mål har samferdsel tapt i mange år, sier Rudihagen. En av grunnene, mistenker han, er undersøkelser der velgerne er blitt spurt om deres viktigste saker.

— Da kommer samferdsel langt ned i forhold til skole og helse, sier Rudihagen.

BT fortalte i går om hvordan det siden 2002 er blitt flere og flere mil med veidekke i dårlig eller svært dårlig forfatning. Vegvesenets beregninger er et etterslep på vedlikehold på hele 18 milliarder kroner.

Rudihagen mener det tok lang tid før både de og Vegvesenet ble klar over etterslepet.

— Jo lengre tid som har gått, jo dyrere blir det. Transport er ikke noe mål i seg selv, men er viktig for å nå nesten alle andre mål. Derfor er det så viktig at situasjonen nå er snudd, sier Rudihagen.


Les mer i BTs papirutgave i dag:

_Høyre vil ha veifond på 50 milliarder

Øyvind Halleraker (H): Bygg fire kjørefelt på kyststamveien_

(Bergens Tidendes papirutgave 21. august 2009)

Si din mening om norske veier i feltet under!