To arbeidere ble skadd da et betongelement i tunnelveggen løsnet og falt over dem mandag kveld. Veidekke, som vant anbudsrunden om utbedring av Hanekleivtunnelen, avviser at ulykken skyldes tidspress, selv om selskapet tilbød seg å gjøre jobben raskere og billigere enn konkurrentene.

– Vi fryktet et slikt uhell, men det er svært vanskelig å gardere seg mot dette. Ulykken har ingenting med hastighet eller valgte løsninger å gjøre. Vi har vært ekstremt forsiktige hele veien, sier kommunikasjonsdirektør Kai Krüger Henriksen i Veidekke til NTB.

Ifølge Henriksen var årsaken til ulykken at en gammel bolt som holdt betongelementet på plass, løsnet. Arbeiderne var i ferd med å støpe ut mellomrommet mellom fjellet og betongskallet som er synlig for bilistene. Trolig klarte ikke bolten å bære den ekstra belastningen som støpearbeidet medførte.

– Det er ganske spesielt at en bolt løsner, men den hadde trolig ikke gitt etter dersom vi ikke hadde arbeidet i tunnelen, sier Henriksen.

Veidekke arbeider nå sammen med politiet, Statens vegvesen og Arbeidstilsynet med å komme til bunns i det som skjedde. Politiet har sperret av tunnelen, og alt arbeid er inntil videre satt i bero. Veidekke tror ikke utbedringsarbeidet blir vesentlig forsinket som følge av ulykken.

– Nei, jeg tror det i høyden er snakk om dager før vi er i gang igjen, sier Henriksen.