— Det var ikke tilfeldig at det var nettopp min bil som ble forsøkt sprengt i luften, medgir oberstløytnant Jørn Erik Berntsen.

En kolonne med flere militære kjøretøyer befant seg i Ghormach-distriktet i morgentimene 2. oktober, men det var Berntsens bil som ble plukket ut av angriperne.

Veibomben forårsaket til alt hell ikke personskader, men den pansrede bilen gikk det noe verre med.

Noen timer senere ble nok en norsk bil forsøkt sprengt i luften i det samme området. Denne ble påført enda større skader, men heller ikke denne gangen ble noen såret.