Veien er stengt mellom Eikhamrane og Måge, og ifølge Veimeldingssentralen vil veien neppe bli åpnet før tidligst i morgen. Det har gått flere ras i området de siste dagene.