Vegvesenet har satt i gang et prøveprosjekt på E18 ved Fokserød i Vestfold hvor sørgående og nordgående kjørefelt har vært avdelt med et betonggjerde. Nå skal lignende gjerder settes opp på fire nye veistrekninger. Det er nye E18 fra Brokelandsheia til Vinterkjær i Aust-Agder som får ett av rekkverkene. E16 mellom Nypefoss bru og Bråtan i Akershus og E6 mellom Åsgård og Årevoll i Østfold får også rekkverk. Den siste strekningen som får midtdeler er E18 mellom Gulli og Tassebekk, opplyser Vegvesenet.På disse strekningene vil det være to veibaner i samme retning, vekselvis i sørgående og nordgående kjørefelt, hvor det er mulig å kjøre forbi.Vegvesenet har i tillegg tre andre veistrekninger til vurdering. De opplyser at det er særlig møteulykkene de vil til livs.