Statens vegvesen blir dermed den første statsetaten som innfører ordningen med alkolås i alle tjenestebiler. Nå håper de at flere vil følge etter.

– Alkolås er en godt forebyggende tiltak, akkurat som det også fungerer godt som en del av straffen for promillekjørere, sier sjefingeniør Richard Muskaug i Vegdirektoratets trafikksikkerhetsseksjon til avisen.

Alkolåsen fungerer ved at den kobles til bilens tenningslås. Føreren må blåse i alkohollåsen for å få startet bilen. Er promillen for høy starter ikke bilen.

Alkolåsen kan også innstilles slik at føreren må blåse på tilfeldige tidspunkter underveis for å kunne fortsette å kjøre. Det er også mulig å legge inn en funksjon slik at alkolåsen kjenner igjen spesielle førere, slik at sjåføren ikke kan få andre til å blåse for seg.

Monteringen vil ifølge Muskaug trolig finne sted over nyttår.

– Vi monterer ikke alkolåser fordi Vegvesenet har problemer med fyllekjøring når ansatte bruker tjenestebiler. Vi gjør det utelukkende av forebyggende årsaker, sier Muskaug til avisen.

I dag brukes alkolås i privatbiler i Sverige og i delstater i USA og Canada. I Sverige får førere som har fått inndratt førerkort på grunn av promillekjøring, tilbud om førerkort begrenset til bil med alkolås i inndragningstiden. Muskaug mener en slik ordning bør vurderes innført i Norge også.