En hån, mener tillitsvalgte ved veikontoret i Finnmark. Heller ikke hovedtillitsvalgt for Norsk Arbeidsmandsforbund i Troms, Sigmund Steinnes, tar tilbudet alvorlig, melder NRK.

Arbeids— og administrasjonsminister Jørgen Kosmo har foreslått at overflødige ansatte i staten skal få tilbud om omskolering til omsorgsyrker.

Vegdirektoratet tar Kosmo på ordet. I et brev til de ansatte ved veikontorene går det fram at direktoratet planlegger å sette i gang en toårig hjelpepleierutdanning og en toårig utdanning til helseadministrativt personale.

NTB