Etter hva Dagbladet.no kjenner til undersøker blant annet politiet om de ansatte skal ha mottatt noen form for penger eller gjenytelser fra utenforstående i forbindelse med sitt arbeid med kjøretøyregistrering.

Det var i forbindelse med at bilimportøren Bertil O. Steen for noen år siden solgte et stort antall personbiler som avgiftsfrie lastebiler at Vegdirektoratet gjennomgikk etatens registreringsrutiner på nytt.

Revisjonen avdekket noen alvorlige enkeltsaker som veidirektør Olav Søfteland i et internt notat kobler opp mot bilkriminalitet, et alvorlig samfunnsproblem, skriver Dagbladet.no.