• Den norske kirke vil vegre seg mot å presse katolikkene i dette spørsmålet. Man vil ikke bli oppfattet som arrogant.

Det mener Trond Skard Dokka, professor i teologi ved Universitetet i Oslo.

Den katolske kirke er i utgangspunktet mot såkalt moderne familieplanlegging, kondombruk inkludert.

I 2001 gikk biskop Gunnar Stålsett til frontalangrep på selveste Paven. Han uttalte blant annet at Vatikanets forhold til aids i fremtiden kan bli sammenliknet med unnfallenheten overfor jødene under 2. verdenskrig.

— Folkemord, sa Stålsett, og oppfordret katolske prester og biskoper til sivil ulydighet overfor paven.

— Utspillet vakte sterke reaksjoner. Det var så voldsomt at jeg tror det virket inn på debatten i Den norske Kirken, sier Skard Dokka.

Etter hans mening er det svært få fundamentalistiske kondommotstandere i Kristen-Norge.

Likevel kan det være problematisk for mange hvis Kirken skal delta i kampanjer for kondombruk.

— Hvis en kampanje ensidig satser på kondombruk, kan det være med på å fremme en seksuell praksis som er problematisk for Kirken.

Professoren mener det er liten grunn til å være skeptisk til å dele ut kondomer.

— Jeg kunne forstått det dersom Kirken utelukkende delte ut kondomer, og ikke samtidig drev med etisk veiledning. Det er liten fare for at folk skal tro Kirken mener det ikke spiller noen rolle hvem man ligger med.