Det viser en dansk undersøkelse.

— De jeg snakket med fortalte at det ikke var vanlig å bruke nødutløsningssystemet om de havnet i trøbbel. I stedet brukte de maskineriet, sier Lars Gerhard Nielsen, leder for granskingsavdelingen i den danske Søfartsstyrelsen.

Han ledet granskingen etter forliset av ankerhåndteringsfartøyet «Stevns Power» utenfor Nigeria i 2003. Alle elleve om bord omkom i forliset.

Nødsystem neppe utløst

Bergens Tidende skrev i går at havaristen «Bourbon Dolphin» hadde et nødutløsningssystem som gjorde at det tunge ankeret det holdt på å håndtere kunne vært sluppet.

Mye tyder på at dette systemet ikke ble utløst. Dersom ankeret skipet håndterte har dratt skipet rundt, slik det har vært antydet, kunne systemet ha reddet skipet.

«Stevns Power» kunne trolig også vært reddet, dersom det hadde hatt nødutløsningsknapp på begge vinsjene sine - og de ble brukt.

— Vi mente den gangen det burde være et krav om trening og prosedyrer på når dette systemet skal utløses. Mannskapet visste for lite om hva som skulle gjøres, sier Lars Gerhard Nielsen, og fortsetter:

— Ofte tror ikke mannskapet problemet er så stort. Derfor er det naturlig at de forsøker å ordne det på andre måter.

Kan endre simulatortrening

Dansken får støtte fra professor Norvald Kjerstad ved Høgskolen i Ålesund. Kjerstad er leder for simulatorsenteret ved høyskolen, som blant annet tilbyr kurs nettopp i ankerhåndtering.

— Når det gjelder slike drastiske tiltak, vil folk ofte vente lenge, sier han.

Systemet for å slippe ankeret blir gjennomgått i simulatortreningen, men det blir brukt lite tid på det.

— Vårt fokus har vært på samarbeidet mellom dekk og bro. Det har vært en del ulykker og skader på dekk. Men jeg vil tro at det er naturlig å gjøre mer med utløsningssystemet nå, særlig dersom det viser seg at det har vært en medvirkende årsak til ulykken, sier Kjerstad.

HM COASTGUARD