I dag har hvert fylke sitt veikontor. Vegdirektøren fremmer forslaget i et brev til Samferdselsdepartementet, skriver Statens vegvesen på sine nettsider.

-Hensynet til effektivitet og samordning av transportsystemet, også over fylkesgrensene, tilsier at forvaltningen organiseres i fem til åtte regioner, mener Søfteland.

I brevet peker han på at en slik organisering vil gi mindre administrasjon og sterkere fagmiljøer regionalt.

Statens vegvesen bør organiseres på tre nivåer, mener vegdirektøren; direktorat, regionale veikontorer og lokale enheter.

Det laveste organisasjonsnivået skal sørge for nærhet til brukerne gjennom å ta seg av operative og publikumsrettede oppgaver som dagens veikontor besørger.NTB