Atlanterhavsveien på Nordmøre, riksvei 63 Geiranger-Trollstigen og E 10 i Lofoten er blant de veiene som etter planen skal bli nasjonale turistveier innen 2005. Det samme gjelder en veistrekning på riksvei 13 og riksvei 520 i Ryfylke, fra Oanes ved Lysefjorden, via Sand og Sauda til Røldal.

Lederen for Turistvegkontoret i Staten Vegvesen, Jan Andresen, opplyser til NTB at kommuner, fylkeskommuner og reiselivsorganisasjoner har sendt forslag på til sammen 52 nasjonale turistveier.

Fjell og fjorder

Fjell, fjorder og hav er kjennetegn for de 15 veistrekningene som er valgt. Disse veiene har en samlet lengde på 1.700 kilometer i ni fylker fra Rogaland til Finnmark.

Ingen veier på Sørlandet, det sentrale Østlandet eller i Trøndelag er i denne omgang funnet verdige. Blant de foreslåtte veistrekninger som ikke blir nasjonale turistveier er Numedalsveien, og den såkalte Villmarksveien som går nær svenskegrensen fra Halden via Femunden og Røros til Selbu og Stjørdal i Trøndelag.

En faggruppe ledet av etatsdirektør Kjell Bjørvik i Vegdirektoratet har foretatt utvalget. Der har det også vært representanter for Norges Turistråd, Reiselivsbedriftenes Landsforbund, Norges Automobil-Forbund, Kommunenes Sentralforbund og Direktoratet for naturforvaltning.

Siste finpuss

Sognefjellsveien og Gamle Strynefjellsvei har allerede fått kvalitetsmerket nasjonal turistvei. Der skal "den siste finpussen" utføres før sommeren, går det fram av informasjon som Statens vegvesen har lagt ut på sin nettside. "Finpuss" betyr i denne sammenheng utbygging av utsiktspunkter og informasjonstavler.

Riksvei 7 fra Hardangervidda til Brimnes og riksvei 17 fra Sjona til Saltstraumen i Nordland er også utpekt tidligere, i forbindelse med Reiselivsprosjektet som Statens vegvesen gjennomførte i 1990-årene.

Disse fire veiene — i Nordland og mellom Østlandet og Vestlandet står først på lista over veistrekninger som skal "oppgraderes" til nasjonale turistveier.

Vestlandsnatur

Den nasjonale turistveien i Hardanger skal etter planen utvides betraktelig med veistrekninger på begge sider av Hardangerfjorden. Den skal omfatte riksvei 7 helt ut til Nordheimsund, og i tillegg riksvei 572 Vallavik-Ulvik-Granvin, og riksvei 520 Jondal-Utne-Aga.

Atlanterhavsveien som nasjonal turistvei kommer til å omfatte en rekke riksvei- og fylkesveistrekninger fra Bud i Fræna kommune til Kårvåg på Averøya.

Til Hamningberg

Styret for turistveiprosjektet har som mål at minst en ny nasjonal turistvei skal åpnes hvert år etter 2004. Lista for perioden 2006-2015 ser slik ut:

Rondane i Hedmark, Valdresflya i Oppland, Gaularfjellveien i Sogn og Fjordane, Aurlandsveien over fjellet mellom Lærdal og Aurdal i Sogn og Fjordane, Yttersida av Senja i Troms, veien til Havøysund og Varangerveien til Hamningberg i Finnmark.

Enda lenger fram i tiden kan flere veier bli nasjonale turistveier, i tillegg til de 15 som hittil er utpekt. Her nevnes Femunden-området, Fyresdal i Telemark, Jæren-Dalane i Rogaland, Sunndalen i Møre og Romsdal, Inderøya i Nord-Trøndelag. Helgelandskysten og Vesterålen-Andøya i Nordland, og veien til Berlevåg i Finnmark.

(NTB)