— Jeg har i dag muntlig bedt om permisjon fra stillingen som vegdirektør, og med min alder kan jeg ikke komme tilbake til stillingen, sa Søfteland på en pressekonferanse onsdag ettermiddag.

Søfteland fyller 70 år 8. november. Han har vært veidirektør siden 1992. Granskningen av ulykken i Hanekleivtunnelen viser at det har vært «uavklarte ansvarsforhold» knyttet til arbeidet, og at dette var medvirkende til at deler av taket i tunnelen raste ned.

Ekstern gransking

— Departementet ønsker nå å avklare hvorfor disse uavklarte ansvarsforholdet ikke ble kommunisert til meg. Dette skal undersøkes eksternt, sa Søfteland.

Assisterende vegdirektør Kjell Bjørvig etterfølger Søfteland som vegdirektør. Han tiltrådte umiddelbart etter at Søfteland gikk av.

Navarsete kritisk

Samferdselsminister Liv Signe Navarsete er kritisk til måten Statens vegvesen har utført den interne granskningen av raset i tunnelen på. Hun etterlyser grundigere undersøkelser av nettopp ansvarsforholdene knyttet til tunnelarbeidet.

— Jeg finner at rapporten fra internrevisjonen ikke er tilstrekkelig til at jeg - på en grundig nok måte - kan orientere Stortinget om ansvarsforholdene, sier hun i en pressemelding.

Tar ikke kritikk

Søfteland tok imidlertid ikke selvkritikk da han kunngjorde permisjonssøknaden sin onsdag ettermiddag. Han peker på folk under seg i systemet og mener de hadde ansvaret for å informere ham.

— Jeg oppfatter ikke dette som personlig kritikk. Jeg vet hva jeg har gjort, og nå skal den eksterne undersøkelsen belyse dette. Dette er helt greit for meg, sa Søfteland.

Larsen, Håkon Mosvold